Cộng Đồng Hoàng Mai, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Không có thí sinh, hai giám thị vẫn coi thi phòng trống Giáo dục
Khai trương Điểm kết nối cung - cầu công nghệ vùng Bắc Trung Bộ
Sông Lam Nghệ An hòa đáng tiếc Than Quảng Ninh với tỷ số 1-1
HCM